logotyp

Žabičky


MOTTO TŘÍDY: Naše třída Žabiček, plná kluků, holčiček, k tomu hodně pohody, pohybu a zábavy

NAŠE PÍSNIČKA

Žabička zelená,
z jara celá blažená,
na sluníčku poskakuje, nožičky si protahuje.
Kvaky, kvak, kvaky kvak,
je to žába, je to tak.
Žabička zelená,
z jara celá blažená,
vypere si košiličku,
usuší ji na sluníčku.
Kvaky, kvak, kvaky, kvak,
je to žába, je to tak.
                                                  

Zpíváme na melodii "Travička zelená".
Ve třídě Žabiček děti vzdělávají p. učitelky:
Bc. Pavlína Šedivá
DiS. Andrea Krajčíková
Ve třídě je 24 dětí ve věku 3 - 7 let.
Vzdělávání probíhá podle ŠVP PV "Svět plný pohádek"

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Třída ŽABIČEK se nachází v přízemí se samostatným vchodem, je moderně zařízená ale prostorově není příliš velká, což nás při práci s dětmi trochu omezuje. Třída je heterogenní s počtem 23 dětí a z toho 10 chlapců a 13 děvčat ve věku od 27 měsíců do 6 let. Vybavení splňuje estetické i zdravotní požadavky a průběžně jsou dokupovány hračky, pomůcky a doplňky potřebné k výchovně vzdělávací práci s dětmi. Nově příchozím dětem je poskytnut dostatečný prostor pro adaptaci na nové prostředí a situace.

Děti jsou do MŠ přiváděny do 8.00 hodin, ale i déle, většinou po domluvě s učitelkou, nebo také dříve, dle požadavků a upozornění mateřské školy ( výlety a jiné akce ). Dětem je poskytována plnohodnotná strava a dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání. Pobyt venku je každodenní, jeho náplň i délka je přizpůsobena počasí. Odpolední odpočinek je uzpůsobený potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku.

Na výzdobě třídy, šatny se děti podílejí svými výtvory, výrobky, které mohou zhlédnout i rodiče. Průběžně jsou vyvěšovány informace o aktivitách, akcích, které v MŠ probíhají v určitém období a je zde i každý týden aktualizovaný jídelní lístek.

Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a pomoc. Podporujeme děti nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Mají možnost se nezúčastňovat společných činností. Zaměřujeme se na oblast prevence, zejména na oblast šikany a vandalismu. Zakoupením interaktivní tabule jsme získaly velkého pomocníka pro předškolní vzdělávání. Na základě projektu ZDRAVÁ DĚTSKÁ NOHA provádíme cvičení na Vítkově chodníku. Tento projekt je podporován Českou podiatrickou společností.

Stanovený počet dětí ve třídě není překračován, spojování tříd je omezeno. Spolupracujeme s organizacemi a institucemi v místě mateřské školy. Rodičům dětí je umožněno se podílet na našich akcích, konzultovat nápady i připomínky. Prostřednictvím www stránek je více vtahujeme do života naší MŠ kde se i ostatní veřejnost může seznámit se základními informacemi o MŠ.

Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale ukázat i odvahu, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže. Nepředkládáme dětem jen hotové nápady ale naopak jim umožňujeme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Pro všechny tři třídy MŠ je společný školní vzdělávací program „ČLOVÍČKŮV  BAREVNÝ SVĚT", který je koncipován do 6 témat :

 
1)      ČLOVÍČEK  A  KAMARÁDI

2)      ČLOVÍČEK  A  BAREVNÝ  PODZIM

3)      ČLOVÍČEK  A  BÍLÉ  ZIMNÍ  ČAROVÁNÍ

4)      ČLOVÍČEK  A  DUHOVÉ  JARNÍ  PROBUZENÍ

5)      ČLOVÍČEK  A  LÉTO  PLNÉ  MODRÉ  POHODY

6)      ČLOVÍČEK  A  TRADICE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁSTĚNKA

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější akce v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Čtyřlístek, Novosedlice
Bzzz
Mňauau
Kvak

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign