Login

Žabičky


MOTTO TŘÍDY: Naše třída Žabiček, plná kluků, holčiček, k tomu hodně pohody, pohybu a zábavy

NAŠE PÍSNIČKA

Žabička zelená,
z jara celá blažená,
na sluníčku poskakuje, nožičky si protahuje.
Kvaky, kvak, kvaky kvak,
je to žába, je to tak.
Žabička zelená,
z jara celá blažená,
vypere si košiličku,
usuší ji na sluníčku.
Kvaky, kvak, kvaky, kvak,
je to žába, je to tak.
                                                  

Zpíváme na melodii "Travička zelená".
Ve třídě Žabiček děti vzdělávají p. učitelky: Lenka Lupínková, Věra Uldrychová.
Ve třídě je 23 dětí ve věku 27 měsíců - 6 let, z toho je 13 děvčat a 10 chlapců.
Vzdělávání probíhá podle ŠVP PV "Človíčkův barevný svět".

TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Třída ŽABIČEK se nachází v přízemí se samostatným vchodem, je moderně zařízená ale prostorově není příliš velká, což nás při práci s dětmi trochu omezuje. Třída je heterogenní s počtem 23 dětí a z toho 10 chlapců a 13 děvčat ve věku od 27 měsíců do 6 let. Vybavení splňuje estetické i zdravotní požadavky a průběžně jsou dokupovány hračky, pomůcky a doplňky potřebné k výchovně vzdělávací práci s dětmi. Nově příchozím dětem je poskytnut dostatečný prostor pro adaptaci na nové prostředí a situace.

Děti jsou do MŠ přiváděny do 8.00 hodin, ale i déle, většinou po domluvě s učitelkou, nebo také dříve, dle požadavků a upozornění mateřské školy ( výlety a jiné akce ). Dětem je poskytována plnohodnotná strava a dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání. Pobyt venku je každodenní, jeho náplň i délka je přizpůsobena počasí. Odpolední odpočinek je uzpůsobený potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku.

Na výzdobě třídy, šatny se děti podílejí svými výtvory, výrobky, které mohou zhlédnout i rodiče. Průběžně jsou vyvěšovány informace o aktivitách, akcích, které v MŠ probíhají v určitém období a je zde i každý týden aktualizovaný jídelní lístek.

Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a pomoc. Podporujeme děti nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Mají možnost se nezúčastňovat společných činností. Zaměřujeme se na oblast prevence, zejména na oblast šikany a vandalismu. Zakoupením interaktivní tabule jsme získaly velkého pomocníka pro předškolní vzdělávání. Na základě projektu ZDRAVÁ DĚTSKÁ NOHA provádíme cvičení na Vítkově chodníku. Tento projekt je podporován Českou podiatrickou společností.

Stanovený počet dětí ve třídě není překračován, spojování tříd je omezeno. Spolupracujeme s organizacemi a institucemi v místě mateřské školy. Rodičům dětí je umožněno se podílet na našich akcích, konzultovat nápady i připomínky. Prostřednictvím www stránek je více vtahujeme do života naší MŠ kde se i ostatní veřejnost může seznámit se základními informacemi o MŠ.

Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale ukázat i odvahu, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže. Nepředkládáme dětem jen hotové nápady ale naopak jim umožňujeme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Pro všechny tři třídy MŠ je společný školní vzdělávací program „ČLOVÍČKŮV  BAREVNÝ SVĚT", který je koncipován do 6 témat :

 
1)      ČLOVÍČEK  A  KAMARÁDI

2)      ČLOVÍČEK  A  BAREVNÝ  PODZIM

3)      ČLOVÍČEK  A  BÍLÉ  ZIMNÍ  ČAROVÁNÍ

4)      ČLOVÍČEK  A  DUHOVÉ  JARNÍ  PROBUZENÍ

5)      ČLOVÍČEK  A  LÉTO  PLNÉ  MODRÉ  POHODY

6)      ČLOVÍČEK  A  TRADICE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše žabičková třída má tato témata rozpracovaná na každý měsíc:

ZÁŘÍ – ČLOVÍČEK A KAMARÁDI

 1. Kamaráde, vítej!

 2. Šikovná žabička

 3. Šikovná žabička

 4. Žabka zkoumá, co je kolem nás

BAREVNÝ PODZIM

ŘÍJEN – ČERVENÉ JABLÍČKO

 1. Žabka skáče v zahradě

 2. Žabka skáče po poli

 3. Žabička navštěvuje ptáčky a volně žijící zvířátka

 4. Žabička navštěvuje ptáčky a volně žijící zvířátka

LISTOPAD – PODZIMNÍ VYPRÁVĚNÍ

 1. Listí padá na žabku

 2. Žabka skáče po ulici (vesnice x město…)

 3. Kdy to bude, žabičko? (časové pojmy související s denním řádem, časová a dějová posloupnost dějů) + příprava na vánoční akce

 4. Kdy to bude, žabičko? (časové pojmy související s denním řádem, časová a dějová posloupnost dějů) + příprava na vánoční akce

PROSINEC – VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

 1. Žabka se čerta nebojí

 2. Těšíme se na Vánoce

 3. Těšíme se na Vánoce

ZIMA ČARUJE

LEDEN – ZIMNÍ RADOVÁNKY

 1. Zimu a zimní sporty žabka nezná

 2. Zimu a zimní sporty žabka pozná

 3. Zdraví a moje tělo (bezpečnost, úrazy, nemoci, zdravá výživa)

 4. Zdraví a moje tělo (bezpečnost, úrazy, nemoci, zdravá výživa)

ÚNOR – NEJSME LENOŠI

 1. Žabka poznává divné slovo „ekologie“

 2. Vyzkoumáme, prozkoumáme, pokusy si uděláme

 3. Žabka zkontroluje, co už umíš (SD – zápis?)

 4. Karneval

BŘEZEN – POHÁDKY

 1. Žabka vypravuje pohádku

 2. Žabka vypravuje pohádku

 3. Žabka vypravuje pohádku

 4. Žabka vypravuje pohádku

 

ČLOVÍČEK A JARNÍ PROBOUZENÍ

DUBEN – PROBOUZÍ SE PŘÍRODA

 1. Žabka na jaře a svátky jara

 2. Žabka na jaře a svátky jara

 3. Žabička a kniha

 4. Domácí zvířátka

KVĚTEN – RODINA

 1. Moje rodina

 2. Moje rodina

 3. Povolání

 4. Povolání

ČERVEN – MĚSÍC PLNÝ BAREV

 1. MDD – žabka slaví s dětmi celého světa

 2. Žabka jede do světa (dopravní prostředky, světadíly, exotická zvířata, jiné kultury, láska k domovu)

 3. Žabka jede do světa (dopravní prostředky, světadíly, exotická zvířata, jiné kultury, láska k domovu)

 4. Žabka jede do světa (dopravní prostředky, světadíly, exotická zvířata, jiné kultury, láska k domovu)


PRÁZDNINY

ČERVENEC a SRPEN – ŽABKA A LÉTO

 1. Žabka se seznamuje s vodou (koloběh, vlastnosti, pokusy)

 2. Žabka se seznamuje s vodou (cestování, život u vody, pod vodou)

 3. Žabka má ráda léto (počasí, plody, živá a neživá příroda)

 4. Žabka má ráda léto (počasí, plody, živá a neživá příroda)

 

 

 

 

Zápis do MŠ na
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. >>


RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Čtyřlístek Novosedlice

obrázek
Nezvalova 388/147
Novosedlice
417 31

Telefon :
+420 417 539 538, 702 127 240

IČO: 70971323

E-mail: ms.novosedlice@quick.cz

NÁSTĚNKA

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější akce v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská škola Čtyřlístek, Novosedlice
Bzzz
Mňauau
Kvak

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign